Cửa Lò khoảng 160 ngàn lượt khách về trong 4 ngày lễ

Đăng ngày 05/05/2016

 xedongduc

Nhiều tuyến đường trong ngày 30/4 ở Cửa Lò chật kín người và các phương tiện giao thông

xeotodong

Khachandong

baidauxedong

Nhiều bãi đậu xe không còn chộ trống. 

baidauxedong2

 

khachtambiennhutrayhoi

Ước tính trong 4 ngày lễ có khoảng 50 ngàn lượt khách đã đăng ký lưu trú tại Cửa Lò

khacbaibiendongduc

tambiendongduc1

Tremnoduabien

tambiendongduc2

Khắc Giang-Thế Anh