Cửa Lò khẩn trương giúp dân phòng chống bão số 3

Đăng ngày 19/08/2016

Still0818 00000

Cửa Lò đã cho chặt tỉa nhiều cây xanh đường phố không đảm bảo an toàn

chatcay

Cửa Lò cũng huy động nhân dân ra đồng kiểm tra và xử lý lại hệ thống kênh mương nội đồng, hệ thống tiêu úng thủy lợi và mương dẫn nước nhằm hạn chế đến nức thấp nhất nếu xảy ra tình trạng ngập úng khi bão số 3 về.

chatcay1

7/7 phường của Cửa Lò đã thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh phường.Nghi Tân đã triển khai giúp dân chằng chống lại nhà cửa. Tất cả các  hộ kinh doanh dịch vụ ven biển từ Nghi Thủy đến Nghi Hải cũng đã gấp rút sơ tán, sắp xếp, chằng chống lại cơ sở kinh doanh.

Đến thời điểm này, 296 tàu thuyền của bà con ngư dân Cửa Lò cùng với 1680 lao động đã cập bờ và đến nơi trú ẩn an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thị xã đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng cấm biển, không cho ngư dân vươn khơi, không cho tàu thuyền chở khách ở sông Lam hoạt động để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thị xã sáng nay, Cửa Lò  đã khẩn trương phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn. Trong đó, tập trung rà roát các công trình xây dựng, hệ thống kênh mương thoát nước, sản xuất cây trồng, lồng bè nuôi cá;  Các phường chỉ đạo hộ kinh doanh ở khu vực bãi tắm chằng chống ki ốt và bảo vệ người, tài sản. Các đơn vị như phòng quản lý đô thị, Ban quản lý các dự án đầu tư thị xã kiểm tra, phối hợp với các đơn vị thi công xử lý tình trạng ngập nước do triển khai các dự án trên địa bàn; Ban quản lý đô thị triển khai phương án xử lý khi ngập úng, đồng thời tiến hành chặt tỉa cây xanh trên các trục đường; Điện lực, Viễn Thông Cửa Lò triển khai phương án bảo vệ đường day, hệ thống cột nhằm giảm thiểu thiệt hại…

 

                                                          Khắc Giang-Hữu Lương – Thanh Bình