Cửa Lò khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an 2023

Đăng ngày 13/12/2022

Sáng 13/12/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQVN thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch  UBND thị xã, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Cửa Lò cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an thị xã, Trung tâm y tế Cửa Lò  và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể 7, Công an, BCH quân sự 7 phường trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Quân sự – quốc phòng nên cấp ủy, chính quyền thị xã cũng như các phường ở Cửa Lò thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 tỉnh giao cho thị xã là tuyển chọn 30 thanh niên nhập ngũ Quân đội và 2 dự bị cùng với 5 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Cửa Lò đã chỉ đạo các phường, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, toàn thị xã đã gọi sơ tuyển ở cấp phường 298 nam công dân với kết quả có 178 nam công dân đủ đièu kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an tại thị xã.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở, nên tại lễ khai mạc 100% thanh niên của thị xã du lịch biển đủ điều kiện khám tuyển đều đã có mặt chấp hành nghiêm lệnh khám tuyển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chi huy trưởng BCH quân sự thị xã – Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Cửa Lò nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân khi tham gia khám tuyến. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân của thị xã cũng như các đơn vị, địa phương liên quan nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao với chất lượng cao nhất.

Theo kế hoạch, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an năm 2023 của thị xã Cửa Lò diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/12/2022.

                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh