Cửa Lò: Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2023

Đăng ngày 17/08/2023

Sáng ngày 17/8, Ban Tuyên giáo Thị uỷ phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Cửa Lò tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn thị xã. Dự khai mạc có các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Võ Văn Lý – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã.

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 17 -18/8/2023), hơn 350 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ được đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã trao đổi 4 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”;  Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thông tin thời sự, tình hình chính trị, kinh tế – xã hội ở thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (giữa nhiệm kỳ đại hội).

Ngoài ra, tại lớp học, đồng chí trưởng phòng GD&ĐT thị xã Võ Văn Lý cũng triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT cho cán bộ, giáo viên các trường học.

Đây là lớp bồi dưỡng chính trị hè thứ 2 được Ban Tuyên giáo Thị uỷ phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã tổ chức cho cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn. Lớp 1 được tổ chức từ ngày 14 – 15/8. Lớp học nhằm trang bị, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia. Từ đó, tuyên truyền cho đồng chí, đồng nghiệp, học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024./.

Dương Tân – Duy Quý