Cửa Lò: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND Thị xã khóa IV

Đăng ngày 26/03/2014

 

Đ/c Bí thư Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đ/c Chủ tịch HĐND thị xã khóa IV

Sau khi thông báo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa 4, các đại biểu HĐND thị xã đã bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu đồng thời tiến hành kiểm tra với kết quả 100% đại biểu đều đủ tư cách; HĐND thị xã đã bầu các chức danh thường trực HĐND, Chủ tịch, các Ban HĐND, thư ký kỳ họp, bầu chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên UBND, Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng thời nghe UBND Thị xã và các ban ngành báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, hoạt động của tòa án, viện kiểm sát nhân dân, UBMT TQ và thường trực cũng như các ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2011. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2011

Theo đó, ông Phan Công Lưu-Phó bí thư thường trực Thị ủy đã được bầu làm Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò Khóa IV; ông Lê Minh Thông-Tỉnh ủy viên-Phó bí thư Thị ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Nhiệm kỳ 2011-2016; ông Mai Văn Minh-Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa III tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa IV; Các ông Nguyễn Đình Tiến và Doãn Tiến Dũng-Nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục được bầu tái cử giữ các chức vụ này. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 4 ủy viên Ủy ban nhân dân gồm: Đại tá Ngô Sỹ Bàng-Trưởng công an thị xã; Thượng tá Dương Minh Hiền-Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã; Nguyễn Chí Nguyện-Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã và Chế Sỹ Hồng-Chánh thanh tra thị xã. Bà Hoàng Đinh Thùy Dung-Phó bí thư Thị đoàn Cửa Lò được bầu đảm nhiệm chức vụ Ủy viên thường trực HĐND thị xã Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011-2016. Đoàn thư ký các Kỳ họp HĐND thị xã cũng được bầu mới bao gồm: ông Nguyễn Hữu Thanh-Chủ tịch LĐLĐ thị xã và bà Nguyễn Thị Hải Yến-Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Tân. Kỳ họp thứ nhất, HĐND Thị xã khóa IV cũng đã tiến hành bầu 17 Đ/c vào chức danh Hội thẩm nhân dân Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011-2016

Theo: Hữu Lương