Cửa Lò: Khai mạc kỳ họp thứ 11- HĐND Thị xã Khóa IV

Đăng ngày 17/12/2014

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2014, Thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên trên 4 ngàn 872  tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2013.Trong đó, các ngành dịch vụ đạt trên 1 ngàn 955 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 2 ngàn 611 tỷ đồng, nông – lâm – thủy sản 1306 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách ước đạt trên 225 tỷ đồng, bằng 118,5 % dự toán GĐND thị xã giao…Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc nhất là việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phường đạt chuẩn y tế, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp thứ 11- HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV lần này sẻ nghe, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng như: Nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán ngân sách NN, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri quan tâm; Việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kết quả thực hiện công tác xét xử, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền;

Kỳ họp thứ 11- HĐND Thị xã Cửa Lò cũng sẻ biểu quyết cho ý kiến về nhiệm vụ KTXH-QPAN 2014; Phê chuẩn kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình giám sát của Thường trực và 2 ban của HĐND thị xã ; Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu..

 Kỳ họp thứ 11- HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ diễn trong 2 ngày từ ngày 17 đến ngày 18/12/2014.

 

 

Khắc Giang-Thanh BÌnh