Khai giảng lớp bồi dưỡng cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học

Đăng ngày 05/10/2019

Sáng 5/10, tại thị xã Cửa Lò, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức Lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực và quản lý các hoạt động chuyên môn cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; GS.TS Thái Văn Thành – Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An tham dự.

Anh1

gd5

Anh3

Trong thời gian 3 ngày, gần 6 trăm học viên là Lãnh đạo phòng GD&ĐT phụ trách bậc Tiểu học của các huyện, thành phố, thị xã và Hiệu trưởng các sơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được các PGS. TSỹ ủa Học viện Quản lý giáo dục truyền đạt một số nội dung: Bồi dưỡng các năng lực tư duy chiến lược, năng lực quản trị con người và năng lực thực hiện công việc thông qua việc lập kế hoạch chiến lược, đổi mới sáng tạo và kế hoạch hóa công việc theo phương pháp định hướng kết quả, giúp họ sãn sàng tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Anh2

Anh4

Anh5

Mục tiêu của lớp học bồi dưỡng lần này là làm sao đào tạo bồi dưỡng Hiệu trưởng và công chức quản lý giáo dục về năng lực lãnh đạo và quản lý. Sau khóa học, các học viên có năng lực thực tiễn tiên tiến về quản trị trường, các khả năng lập kế hoạch chiến lược và liên kết với các hoạt động hằng ngày tại Trường.

Ngọc Ánh