Cửa Lò: Kế hoạch giải tỏa các ky ốt phía Đông đường Bình Minh sắp về đích.

Đăng ngày 29/10/2022

Tính đến hết ngày 29/10/2022 trên toàn thị xã đã có 202 ky ốt và 16 bãi đậu xe đã hoàn toàn tháo dỡ xong. Hiện có 3 ky ốt đang tháo dỡ chưa xong và còn 04 ky ốt trong nhà nghỉ dưỡng 382 đã chuyển đồ về để tháo dỡ nữa là chúng ta đã hoàn tất công tác giải tỏa.

Cụ thể như sau:

Phường Thu Thủy: (Tổng 97 ốt và 07 bãi xe).

– Đã tháo dỡ xong 90 ky ốt  và 07 bãi xe.

– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 03 ốt (01;  68; Băng Cốc).

– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 04 ốt, ( 28/5; 28/7; 28/18; 28/21).

2. Phường Nghi Thu: (Tổng 56 ốt và 05 bãi xe đã tháo dỡ xong).

3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe đã tháo dỡ xong)

Nguồn: Phòng quản lý đô thị.