Cửa Lò hưởng ứng và tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”

Đăng ngày 16/07/2019

Chiều nay: 16/7, Cửa Lò tổ chức triển khai kế hoạch hưởng ứng và tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 – 2020 cho đội ngũ cán bộ cốt cán thị xã và cơ sở.

qt

qt1

qt2

Việc hưởng ứng và tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 – 2020 là nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong Đảng bộ và nhân dân. Việc triển khai các hoạt động gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Thời gian được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ tháng 6 – 9/2019; đợt 2 từ tháng 10/2019 – 5/2020. Theo đó, mỗi cơ sở Đảng xây dựng 1-2 công trình chào mừng 25 năm thành lập thị xã, kỷ niệm 50 năm thực hiện bức thư cuối cùng Bác gửi Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 130 năm ngày sinh của Người.

bc

qt3

Cũng tại buổi sinh hoạt này, Cửa Lò đã quán triệt Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị về phương hướng, phát triển Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết số 35-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

                                                                 Nguyễn Hương – Ngọc Ánh