Cửa Lò hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân

Đăng ngày 06/05/2024

Sáng ngày 6/5/2024, BHXH Thị xã Cửa Lò tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân. Dự và hưởng ứng lễ ra quân có đại diện các phòng, ban,  ngành Thị xã, lãnh đạo cán bộ nhân viên cơ quan BHXH và các đơn vị thu trên địa bàn.


Để thực hiện Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2024 có hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024 của BHXH Tỉnh, BHXH Thị xã Cửa Lò đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện ra quân hưởng ứng với các hoạt động cụ thể.

Ngay sau lễ ra quân, các đội tuyên truyền lưu động được chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp đến các khu đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ.. để tuyên truyền, giải đáp về chế độ, chính sách, quyền lợi được thụ hưởng, nhằm khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thông qua đợt ra quân giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia.

Với các hoạt động nói trên,  BHXH Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu phát triển 105 người tham gia BHXH tự nguyện và 210 người tham gia BHYT hộ gia đình ngay trong tháng ra quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao cũng như của đơn vị đề ra cho năm 2024./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý