Cửa Lò họp uỷ viên uỷ ban nhân dân phiên tháng 12/2022

Đăng ngày 09/12/2022

Sáng ngày 9/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp Uỷ viên UBND tháng 12. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND thị xã, các vị Uỷ viên UBND, một số phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan.

Hội nghị được nghe và cho ý kiến về 9 nội dung quan trọng, đó là: Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện công tác BTGPMB, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; Tiến độ bồi thường các dự án trọng điểm trên địa bàn; Chương trình công tác năm 2023 của UBND thị xã; Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Kết quả 02 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm xoá nghèo bền vững; Kết quả thực hiện dịch vụ công ích năm 2022; Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn…

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, phòng, ban liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã làm rõ và có ý kiến chỉ đạo cho từng nội dung cụ thể.  Đối với vấn đề quản lý đất đai cần tập trung rà soát, bố trí nguồn vốn để giải quyết nhanh các công trình trọng điểm như đường ngang số 4, đường số 2, đường Bình Minh…. Hiện trên địa bàn có 29 dự án chậm tiến độ, sắp tới thị xã sẽ thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ quá thời gian gia hạn. Công tác xử phạt hành chính năm qua đã được quan tâm, chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đồng chí chủ tịch cũng đề nghị các phòng, ban liên quan và các phường thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt  nghiêm các trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá du lịch, đô thị, đất đai; Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm qua đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho sự phát triển bứt tốc, bền vững của thị xã, yêu cầu các phòng, ban căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác năm để đẩy mạnh triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Dương Tân – Ngọc Ánh