Cửa Lò họp ủy viên ủy ban nhân dân phiên tháng 11

Đăng ngày 18/11/2022

Chiều ngày 18/11, dưới sự chủ trì của đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp ủy viên UBND tháng 11. 

Với nhiều nội dung được đưa ra trong phiên họp này đó là nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2022; Báo cáo thực hiện thanh tra, kiểm tra năm 2022; Báo cáo thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại; tình hình quản lý nhà nước về quản lý đất đai; đề án xử lý điểm đen về ô nhiễm môi trường; Báo cáo hoạt động xe điện, mô tô nước; Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Sau khi nghe những báo cáo của các đơn vị, phòng, ban liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, tạo đà phát triển lâu dài, bền vững cho Cửa Lò vì vậy cần điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện trong năm; Cân đối ưu tiên đảm bảo các nguồn chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng lương…. Tập trung thu hút đầu tư trên các nguồn lực, đặc biệt là nguồn đất đai. Trong năm 2023, cần hoàn thiện sớm quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, đấu thầu dự án khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Đổi mới quản lý điều hành các hoạt động trên công nghệ số thông minh. Đối với vấn đề quản lý đất đai cần tập trung rà soát để tìm các giải pháp thực hiện hiệu quả; Thành lập đoàn đánh giá, xử lý việc sử dụng đất trái thẩm quyền.

Đối với vấn đề xử lý rác thải môi trường ở các điểm trọng yếu, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Phòng Quản lý môi trường, UBND các phường phải xử lý thường xuyên, tránh tình trạng để lâu dài gây ô nhiễm môi trường. Phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hoá thông tin phối hợp với Công an thị xã và các lực lượng chức năng liên quan lên kế hoạch xử lý vi phạm hoạt động mô tô nước và số lượng xe điện đảm bảo các điều kiện để được phép vận chuyển trong năm du lịch sắp tới, nhất là phải quy hoạch điểm đỗ, tập kết chung của xe điện sau khi chở khách, tránh tình trạng dừng đỗ lộn xộn trước các khách sạn, nhà nghỉ và một số điểm khác trên các trục đường. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại.

                                                Nguyễn Hương – Duy Quý