Cửa Lò họp ủy viên UBND

Đăng ngày 25/07/2022

Chiều ngày 25/7, Cửa Lò tổ chức cuộc họp ủy viên UBND thị xã. Đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. 
 Với 2 nội dung chính đã được đưa ra trong cuộc họp này là cho ý kiến thông qua kế hoạch về việc giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và bàn về phương án thu hút đầu tư khu ẩm thực Nghi Hòa, Nghi Thu. Theo đó, 209 ki ốt kinh doanh và 21 bãi đậu xe, các tổ chức, cơ quan hộ dân phía Đông đường Bình Minh sẽ thực hiện việc giải tỏa trước ngày 30/9/2022. UBND thị xã cũng đã lập phương án, các bước triển khai giải tỏa cụ thể từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh lý hợp đồng các ki ốt và thực hiện tự tháo dỡ, vận chuyển đồ dùng ra khỏi khu vực để thị xã thực hiện dự án; bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc diện di dời. UBND thị xã cũng có kế hoạch đảm bảo các dịch vụ và quản lý các dịch vụ sau khi giải tỏa các ki ốt đến khi có dự án được triển khai. Đối với phương án thu hút đầu tư khu ẩm thực Nghi Hòa, Nghi Thu, UBND thị xã cũng đề xuất phương án kêu gọi các nhà đầu tư.
Sau khi nghe ý kiến các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND thị xã yêu cầu trước mắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các ki ốt, người dân chấp thuận các chủ trương di dời; yêu cầu bố trí vị trí mới cho các cơ quan, tổ chức trong diện di dời, riêng các hộ dân thì tiến hành giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/10/2022 sẽ hoàn trả lại mặt bằng. Việc GPMB khu vực phía Đông đường Bình Minh là yêu cầu tất yếu tạo động lực để Thị xã phát triển vì vậy cần sự vào cuộc tích cực để thực hiện việc giải tỏa đúng thời gian yêu cầu. Đối với phương án thu hút nhà đầu tư khu ẩm thực Nghi Thu, Nghi Hòa, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu 2 phường phối hợp với phòng Quản lý đô thị lên phương án đấu thầu dự án, kêu gọi các nhà đầu tư cùng thực hiện các bước tiếp theo.
Nguyễn Hương _ Duy quý