Cửa Lò họp ủy viên UBND phiên tháng 5/2023

Đăng ngày 15/05/2023

Sáng ngày 15/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp Ủy viên UBND tháng 5 để nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có Đại diện Ban tuyên giáo Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND các phường.


Hội nghị đã tiến hành cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch phân khu chức năng 7 phường, quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, quy hoạch các khu ẩm thực trên địa bàn, tiến độ triển khai các dự án được thuê đất, được giao đất trên địa bàn thị xã; Nghe dự thảo Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế biển trên địa bàn thị xã đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghe và cho ý kiến kế hoạch giải đua xe đạp mở rộng tranh Cúp Hoa Cúc Biển lần thứ 2; Nghe kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2030; Kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021- 2030; Báo cáo 3 năm thực hiện Đề án xây dựng khu căn cứ hậu phương thị xã; Báo cáo thực hiện các công trình đầu tư trên địa bàn thị xã và Báo cáo công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, phòng ban liên quan, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã đã cho chỉ đạo từng cụ thể đối với từng nội dung như: Đối với quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, đồng chí yêu cầu hết quý 2, các đơn vị liên quan cần phải trình phương án phê duyệt để tiếp tục đấu thầu, thu hút nhà đầu tư để triển khai thi công tiếp dự án. Về quy hoạch khu ẩm thực Nghi Hòa và Nghi Thu, đồng chí chủ tịch UBND thị xã yêu cầu 2 địa phương cần phải sớm có phương án để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực thi dự án. Đối với tiến độ các dự án đầu tư, cho thuế đất trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Phòng, ban, đơn vị liên quan phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc các dự án đang triển khai thực hiện, riêng đối với các dự án đã cho thực hiện mà không triển khai thì phải báo cáo tỉnh để kiên quyết thu hồi. Đồng thời, trong quy hoạch phải đảm bảo đúng thiết kế, tránh trường hợp làm sai quy hoạch của thị xã. Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu cần phải triển khai theo đúng quy định của pháp luật, nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện đối thoại sẽ thực hiện phương án cưỡng chế. Trong công tác giải phóng mặt bằng cần tập trung giải phóng các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình có nguồn vốn đối ứng của tỉnh; Đối với Đề án phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế biển, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh đây là một nội dung đặc biệt quan trọng, yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết. Phải lựa chọn lĩnh vực trọng tâm và ưu tiên xây dựng các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiêm mua sắm. Đặc biết, du lịch phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường…

Đối với Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030, đồng chí đề nghị  Phòng Lao động TB&XH cần tiến hành soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở, doanh nghiệp một cách căn cơ; hoàn thiện các hệ thống văn bản đúng quy định để xử lý các doanh nghiệp sử dụng lao động không đạt chuẩn; doanh nghiệp sử dụng lao động phải chủ động phối hợp đào tạo có chất lượng cho nguồn lao động và đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo bền vững.

Cũng trong khuôn khổ của buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã cho ý kiến đối với các nội dung còn lại như: Kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021- 2030 và Báo cáo 3 năm thực hiện Đề án xây dựng khu căn cứ hậu phương thị xã. Đặc biệt, thị xã sẽ cho phép tổ chức giải đua xe đạp mở rộng tranh Cúp Hoa Cúc Biển lần thứ 2 được diễn ra trong thời gian các ngày 28 – 29/5 và Lễ hội khinh khí cầu sẽ được diễn ra từ ngày 18 – 21/5 với yêu cầu các đơn vị liên quan của thị xã và các phường phải đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự trong quá trình diễn ra các sự kiện này…/.

Phan Thành- Duy Quý