Họp ủy viên UBND TX Cửa Lò phiên tháng 4/2023

Đăng ngày 17/04/2023

Sáng ngày 17/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp Ủy viên UBND tháng 4 để nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Đại diện Ban tuyên giáo,Ban Dân vận Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí Ủy viên ủy ban; các phòng, ban, đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND các phường cùng dự.

Hội nghị  được tiến hành để nghe và cho ý kiến đối với 9 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả triển khai xây dựng Đề án xây dựng điểm đến phường Nghi Thủy; Kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch các điểm đến du lịch Cửa Lò; Kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường phục vụ du lịch và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; Kết quả đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021- 2025; Báo cáo kết quả rà soát quỹ đất tổng thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Giải pháp giải quyết một số vấn đề tôn giáo, vùng đặc thù khó khăn trên địa bàn thị xã; Kế hoạch và phương án triển quy hoạch xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn thị xã và Quy trình công tác cán bộ.

Sau khi nghe báo cáo từ các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, tham luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã cho kết luận cụ thể đối với từng nội dung. Theo đó, với nội dung: Báo cáo kết quả triển khai xây Đề án xây dựng điểm đến phường Nghi Thủy và Kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng các điểm đến du lịch Cửa Lò đồng chí yêu cầu: Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp, chỉ đạo UBND các phường cần làm tốt hơn công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động tâm linh tại các điểm di tích. Đặc biệt, phải đổi mới phương thức hoạt động, thổi hồn vào di tích để thu hút du khách; Đối với hoạt động trải nghiệm, đồng chí yêu cầu Phòng Văn hóa, phòng Kinh tế và các ban, ngành, đơn vị liên quan sớm triển khai xây dựng các khu chợ như chợ Hôm-Nghi Thủy, chợ Hải sản xong trong năm 2023 để đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của du khách; Phòng Văn Hóa cần tham mưu, chọn các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệp của du khách… Đối với Kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường phục vụ du lịch và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới và Kết quả đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021- 2025, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường sớm tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức quản lý công tác môi trường trên địa bàn thị xã trong năm 2023; Xử lý công tác thu gom rác thải một cách đồng bộ, triệt để không để xẩy ra tình trạng có các điểm chờ; Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm trong công tác rác xử lý rác thải, môi trường…Đối với các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng chí yêu cầu các đơn vị thị xã và các phường liên quan cần thực hiện tốt hơn công tác xử lý văn bản, chữ ký số. Về vấn đề: Giải pháp giải quyết một số vấn đề tôn giáo, vùng đặc thù khó khăn trên địa bàn thị xã, đồng chí nhấn mạnh, thị xã sẽ giải quyết các nội dung nằm trong thẩm quyền của thị xã, những vấn đề vượt cấp, thị xã sẽ trình UBND tỉnh để có văn bản trả lời cụ thể…Riêng đối với Kế hoạch và phương án triển quy hoạch xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn thị xã: giao Phòng kinh tế chủ trì hướng dẫn các phường hoàn thiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để hướng dẫn các phường tiến hành xây dựng các khu chợ; Các phường phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, bởi khi hệ thống chợ hoàn thiện sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm của người dân, tạo bộ mặt khang sang cho các địa phương…

Song song với việc nghe và cho ý kiến các nội dung trên, trong khuôn khổ của chương trình làm việc, UBND thị xã Cửa Lò cũng đã dành thời gian để họp và rút kinh nghiệm đối với  một tồn tại, hạn chế trong đêm khai trương lễ hội Du lịch 2023 như: tình trạng  tự ý nâng giá vé gửi xe, tình trạng bán hàng rong, hiện tượng xe dừng đỗ lộn xộn tại khu vực Quảng trường…Đối với các  vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã nghiêm khắc phê bình các phường để xẩy ra tình trạng trên và đề nghị các phòng, ban, ngành thị xã có liên quan tiếp tục xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm…/.

Phan Thành – Tạ Nhật