Cửa Lò họp triển khai nhiệm vụ phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định.

Đăng ngày 13/09/2023

Vào ngày 17/9 tới đây, Sở Lao động – TB&XH tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định năm 2023. Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hội nghị, chiều ngày 13/9, UBND thị xã đã có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan, đại diện UBND và chính sách các phường trên địa bàn.
Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định năm 2023 tới đây được tổ chức với quy mô 250 người. Thị xã đã ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Trong đó, giao cho Phòng LĐ- TB&XH cùng với các địa phương rà soát, lập danh sách thân nhân, gia đình người lao động đang cư trú bất hợp pháp và lao động sắp hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tham dự hội nghị. Phòng văn hóa – Thông tin thị xã, Trung tâm VHTT- TT tuyên truyên sâu rộng để người dân sớm nắm bắt được thông tin. Đối với UBND các phường thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường, khối về nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức hội nghị tuyên truyền để người lao động có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc được biết…
Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định năm 2023 tại thị xã Cửa Lò diễn ra vào ngày 17/9 tới đây nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định.
Đàm Hiền – Duy Quý