Cửa Lò họp Ban chỉ đạo phòng trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 03/01/2020

Chiều ngày 03/1, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Cửa Lò đã tổ chức họp báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2020. Đ/c Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào” TDĐKXDĐSVH ” thị xã Cửa Lò chủ trì buổi làm việc.

tkq

tk1

Trong năm 2019, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” thị xã đã tham mưu, ban hành nhiều kế hoạch và chỉ đạo phong trào đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong công tác tuyên truyền đã tham mưu và phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao quy mô nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; Nhân rộng và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển phong trào gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; Duy trì và phát triển tốt các CLB, các mô hình phòng chống bạo lực gia đình của 7/7 phường; 6 CLB nam giới trách nhiệm, 6 CLB phụ nữ tự lực, 47 CLB TDTT; Xây dựng mô hình việc tang theo nếp sống văn hóa ở phường Nghi Thu; Trong thực hiện cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tham mưu chỉ đạo UBMTTQ các cấp vận động được trên 12 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân, làm mới 87 công trình trên địa bàn dân cư; 4784 hộ gia đình lắp số nhà tại 192 tuyến đường, 66 tuyến đường cờ, đường hoa, lắp đặt 2.500 mắt camera an ninh; Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, đẩy mạnh thực hiện các chính sách của Đảng, nhà nước về gia đình được đẩy mạnh và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Bộ mặt thị xã ngày một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, môi trường đảm bảo sạch đẹp. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn thị xã đạt tỷ lệ 94%; Tỷ lệ khối văn hóa 94,8% và nằm trong tốp đầu của tỉnh. Trong năm 2019, có 7 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa; 5 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa; 37/39 khối giữ vững khối đạt chuẩn văn hóa.

tk3

tk5

Cũng trong buổi làm việc, ban chỉ đạo đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020, như: tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả hơn phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Xây dựng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, dòng họ văn hóa, đơn vị văn hóa; Bám sát chỉ đạo xây dựng thành công các mô hình “ Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền”; Mô hình trong việc cưới, việc tang trên địa bàn ./.

                                                                             Phan Thành- Ngọc Ánh.