Cửa Lò: Họp Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

Đăng ngày 04/01/2024

Sáng ngày 04/1, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thị xã, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự và chủ trì có đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban chỉ đạo cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thị xã. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXĐSVH và Công tác gia đình thị xã.

Năm qua, Ban chỉ đạo thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đề ra, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào của cấp trên, đồng thời xây dựng, ban hành và tham mưu các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa theo quy định và tổ chức bình xét các danh hiệu sát với tình hình thực tế địa phương.

Đến cuối năm 2023 Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90 %, khối văn hóa đạt 97.4%, tỷ lệ gia đình gia đình thể thao đạt 36,5%, tỷ lệ người luyện tập thể thao đạt 45,5%. Dòng họ văn hoá được triển khai từ nhiều năm liền và đạt được hiệu quả tích cực góp phần nâng cao đời sống cơ sở. Năm 2023 có thêm 3 dòng họ được công nhận Dòng họ văn hoá, nâng tổng số dòng họ trên toàn thị đạt 17 dòng họ. Trong năm, xét công nhận 7 khối văn hoá tiêu biểu cấp thị (5 năm liên tục). Việc triển khai xây dựng thiết chế VH-TT được các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quan tâm từ việc quy hoạch đất dành cho xây dựng nhà văn hoá, sân chơi thể thao đến việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị.

Về kết quả thực hiện 7 phong trào gồm phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá; Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Gắn việc thực hiện phong trào “TDĐKXDVH” với các cuộc vận động khác như “xoá đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Xây dựng thiết chế thể thao đã triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian tới.

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã – Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXĐSVH và Công tác gia đình thị xã ghi nhận, biểu dương kết quả mà ngành văn hóa địa phương đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương… cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và duy trì phong trào để thúc đẩy phát triển văn hóa. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận danh hiệu văn hoá; Quan tâm xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa hiện có…Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp chào đón năm mới Giáp Thìn 2024; Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân đều được vui Xuân đón Tết đủ đầy, hạnh phúc.

Dương Tân – Ngọc Ánh