Cửa Lò họp ban chỉ đạo giảm nghèo năm 2019

Đăng ngày 08/11/2019

Chiều ngày 8/11, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức họp Ban chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND Thị xã, trưởng ban chỉ đạo cùng các chí là thành viên trong Ban chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã.

IMG_20191108_190840
Theo kế hoạch lộ trình giảm nghèo 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 thì đến cuối năm 2019, Cửa Lò phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo thị xã còn 1.0% (125 hộ). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại theo báo cáo nhanh của các phường thì cơ bản một số phường chưa hoàn thành được chỉ tiêu đề ra. Chủ yếu các hộ nghèo còn lại là hộ cao tuổi neo đơn, phụ nữ đơn thân, các gia đình có bệnh ốm đau dài ngày. Hầu hết đều không có thu nhập ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, phương hướng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo của Thị xã đã đề ra theo KH số 61/KH-UBND. Theo đó, các phường hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chậm nhất ngày 15/11/2019, chú ý tập trung thoát nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện người có công.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chỉ đạo khẳng định chương trình giảm nghèo Thị xã là một chương trình lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các thành viên trong Ban chỉ đạo cần bám sát các phường được phân công chỉ đạo để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt chú trọng ở 4 phường chưa đạt chỉ tiêu (Nghi Hải, Nghi Hương, Thu Thủy và Nghi Thủy). Đối với các phường cần có sự thống nhất cao giữa các tổ chức đoàn thể trong công tác rà soát hộ nghèo đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định. Tiến tới việc hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo đúng kế hoạch, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng và đem lại hiệu quả cao nhất.

Dương Tân