Cửa Lò: Hơn 900 triệu đồng ủng hộ quỹ khắc phục hậu quả thiên tai

Đăng ngày 17/10/2022

Ngày 17/10, Ban vận động quỹ vì người nghèo và cứu trợ thị xã Cửa Lò tiếp tục tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai từ các đơn vị và MTTQ các phường.

Tính đến ngày hôm nay: 17/10, Ban vận động quỹ vì người nghèo và cứu trợ thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 906.421.000 đồng, trong đó Mặt trận Tổ Quốc thị xã tiếp nhận 30 triệu đồng; MTTQ các phường tiếp nhận 176.710.000 đồng; Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trao trực tiếp số tiền 699.711.000 đồng.

 UBMTTQ phường Nghi Tân

 UBMTTQ phường Nghi Thu

 UBMTTQ phường Nghi Thủy

 UBMTTQ phường Thu Thủy

 UBMTTQ phường Nghi Hải

 UBMTTQ phường Nghi Hòa

 UBMTTQ phường Nghi Hương

Chia sẻ những mất mát do mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn, UBMTTQ các cấp tại thị xã Cửa Lò đã kịp thời vận động, kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

                                                                                                     Nguyễn Hương – Duy Quý