Cửa Lò hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải để bảo vệ môi trường (phát sóng NTV ngày 10/04/2018)

Đăng ngày 10/04/2018

Mặc dù chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1, nhưng dự án thoát và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã Cửa Lò bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn và lâu dài hơn nữa là đảm bảo được môi trường cho khu du lịch biển Cửa Lò.