Cửa Lò: Giao ban UBND Thị xã tháng 12/2019

Đăng ngày 06/12/2019

Sáng ngày 6/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND Thị xã Doãn Tiến Dũng, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban ngành, lãnh đạo các phường trên địa bàn Cửa Lò.

gb

Trong tháng 11/2019, UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đã xử lý 402 văn bản, và ban hành 1240 văn bản các loại để chỉ đạo, triển khai, đặc biệt là đã tập trung thu ngân sách nhà nước với trên 30 tỷ đồng. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng được tổ chức tốt, ANCT, trật tự ATXH được đảm bảo, xử lý tốt các vấn đề tôn giáo.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 11, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2019 đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, đ/c Chủ tịch UBND Thị xã cũng chỉ ra những tồn tại cần phải tập trung thực hiện ngay đó là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân của một bộ phận phòng ban, địa phương còn chậm, chưa kịp thời. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 là các phòng, ban liên quan, UBND 7 phường cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt 12 nhiệm vụ mà UBND Thị xã và đồng chí Chủ trì đã đề ra, đặc biệt chú ý đến những vấn đề về du lịch, quản lý môi trường, công tác thu chi tại các trường học, quan tâm tới các đối tượng chính sách trên địa bàn, chỉnh trang đô thị đón tết và mùa du lịch mới…Song song với đó là làm tốt nhiệm vụ giải quyết kịp thời chế độ, quyền lợi của người dân một cách nhanh nhất, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh