Cửa Lò giao ban Khối Nội chính quý 2/2023

Đăng ngày 29/06/2023

Chiều ngày 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Thường trực Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính để nghe tình hình kết quả quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Bảy – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã và các đơn vị trong khối Nội chính thị xã Cửa Lò tham dự.

Trong quý II/2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã nhìn chung ổn định, góp phần ổn định kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã.Các cơ quan trong khối Nội chính đã tích cực, chủ động thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; phối hợp với các cơ quan đơn vị đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa, xã hội và các hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn; Các vấn đề phát sinh liên quan đến khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh được phát hiện, xử lý kịp thời. Thực hiện tương đối tốt công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Phát hiện, xử lý các tình trạng ăn xin, bán hàng rong; Các công trình vệ sinh, tắm tráng khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh được giao cho các phường tiếp nhận quản lý đã đi vào hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu du khách; Chú trọng quan tâm công tác vệ sinh môi trường,…

Công an thị xã đã tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan trên địa bàn thị xã quan tâm, giải quyết có hiệu quả. Ngành Tư pháp thị xã đã tham mưu ban hành các Kế hoạch, quyết định và văn bản, một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính  theo hướng dẫn của ngành cấp trên và phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thị xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế trong quý 2, nhất là những vướng mắc, tồn tại trong triển khai các hoạt động dịch vụ du lịch và công tác quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian gần đây.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý 2; Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023. Trong đó tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự du lịch, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh phía Đông đường Bình Minh; Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý hoạt động xe điện, mô tô nước, tàu thuyền chở khách; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn diễn ra trong quý 3; Quan tâm xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở… Qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở thị xã Cửa Lò.

Dương Tân – Duy Quý