Cửa Lò giao ban công tác tuyên giáo và Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03

Đăng ngày 09/03/2014

Theo báo cáo của Ban tuyên giáo, Ban dân vận Thị ủy và phát biểu của Đảng ủy 7 phường và các phòng, ban, ngành có liên quan, nhìn chung, trong Quý 1/2014, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn là ổn định. Cán bộ và nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm; Từ thị xã đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên toàn thị xã thực hiện tốt phong trào, xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, trang trí trên các tuyến đường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thị xã; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp Tết; Dư luận đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ và ghi nhận những chuyển biến tích cực sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW4, kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, công điện số 04 của Chủ tịch UBND Tỉnh; Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ việc lãnh đạo, quản lý, điều hành quyết liệt, chủ động và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Về những hạn chế, tồn tại trong quý 1, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo lần này cũng đã nhắc nhở việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi chưa được chú trọng; Một số cán bộ chưa nghiêm túc trong việc học Nghị quyết TW8 và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Việc nắm bắt dư luận xã hội thiếu sâu sát, chưa kịp thời; Việc triển khai chỉ thị 03 có mặt còn phiến diện, thiếu chiều sâu…

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế của quý I/2014, trong quý 2 tới đây, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo lần này yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tốt hơn việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò 2014 và các ngày lễ lớn của dân tộc, của Tỉnh và thị xã; Hướng dẫn biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhân dịp Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ động năm chắc tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, dư luận xã hội, tăng cường công tác đối thoại, cung cấp trao đổi thông tin để tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhất là những nội dung liên quan đến công tác đền bù GPMB, đơn thư khiếu nại tố cáo; Đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trên toàn thị xã, hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, TDTT chào mừng khai trương du lịch Cửa Lò..

.
Theo: Kim Ngân