Cửa Lò: Giao ban công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận

Đăng ngày 25/09/2019

Sáng ngày 25/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, thường trực thị ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận quý III năm 2019. Cùng tham dự có các đồng thường trực thị ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo chuyên viên các ban, ngành; trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư trực đảng, các đảng ủy trực thuộc.

ps guong hieu hoc.00_02_55_11.Still002

 

ps guong hieu hoc.00_05_21_13.Still005

ps guong hieu hoc.00_03_09_23.Still003

Trong 9 tháng đầu năm 2019, BTV thị ủy đã tập trung triển khai, chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra vì vậy công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chỉ thị của Đảng, nhất là tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quán triệt nhiều chuyên để gắn với các Nghị quyết của Đảng. Phát động cuộc thi viết về gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phản bác các quan điểm sai trái. Duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, BCĐ 94. Tổ chức sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ thời sự và báo cáo viên thị xã. Phổ biến Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị, các quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ trong điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ gắn với thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; kết nạp được 40 đảng viên mới. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ điểm. BTV thị ủy đã tổ chức được 03 cuộc kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng, giám sát 01 cuộc đối với 01 tổ chức; kỷ luật 01 tổ chức cơ sở đảng, 03 chi ủy viên và khai trừ 03 đảng viên.

ps guong hieu hoc.00_06_23_24.Still009

ps guong hieu hoc.00_05_55_08.Still010

ps guong hieu hoc.00_06_50_24.Still008

ps guong hieu hoc.00_06_56_07.Still007

Hội nghị cũng nêu những khó khăn tồn tại trong ̣9 tháng qua, đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện công văn, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị của BTV thị ủy. Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng nội dung, thời gian. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các phường tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các ban, ngành để từ đó triển khai cho tốt tại các địa phương. Triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT/TW, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ qua cũng như rà soát đội ngũ cấp ủy, nhân sự cho đại hội các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Đẩy mạnh thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đối với việc triển khai các chỉ thị, đề án của thị xã về xây dựng đô thị văn minh còn tồn tại nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ nhất là các phong trào xây dựng văn minh đô thị ở các phường chưa đồng đều. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội. Quan trọng vẫn là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các văn bản của Đảng thành những hành động thiết thực./.

                                                                  Nguyễn Hương – Duy Quý