Cửa Lò giải quyết triệt để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT (phát sóng NTV ngày 06/09/2019)

Đăng ngày 09/09/2019

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông luôn được được các cấp, các ngành ở thị xã Cửa Lò quan tâm, chú trọng. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thiết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông,góp phần giải quyết triệt để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT, trả lại thực trạng đường thông, hè thoáng,góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường của thị xã.