Cửa Lò: Giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương Hội ủy thác năm 2015.

Đăng ngày 04/12/2015

 vay

Dự án chế biến nước mắm được triển khai tại khối Hải Giang I – phường Nghi Hải – TX Cửa Lò, có 20 hộ chế biến nước mắm tham gia với tổng nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương. Mỗi hộ được vay từ 10 – 30 triệu đồng, với lãi suất 0,70%/tháng, tức là 8,40%/năm. Và dự án này sẽ được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ 4/12/2015 đến hết ngày 4/12/2017. Tuy nguồn vốn vay không nhiều, nhưng đã mang đến niềm vui cho hội viên nông dân nơi đây.

vay1

Như vậy, kể cả nguồn Quý hỗ trợ nông dân của Trung ương và tỉnh ủy thác, từ đầu năm 2015 đến nay, Cửa Lò đã có 3 dự án được giải ngân, với  tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Còn quỹ hỗ trợ nông dân cấp thị là trên 131 triệu đồng, giải quyết cho 6 hộ vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Thông qua nguồn vốn này, các hội viên được hỗ trợ đã đầu tư trang thiết bị… để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kện cho hội viên nông dân nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Đàm Hiền –  Tạ Nhật