Cửa Lò: Gia hạn hoạt động đối với xe điện cũ trên địa bàn thị xã đến hết ngày 10/6.

Đăng ngày 05/06/2023