Cửa Lò gấp rút hoàn thiện nơi neo đậu tàu thuyền( phát sóng NTV ngày 5/10/2021)

Đăng ngày 06/10/2021