Cửa Lò gặp mặt lãnh đạo phường, bí thư, khối trưởng các khối dân cư.

Đăng ngày 03/02/2016

GapmatKt1

2 1

Tại buổi gặp mặt, ngoài ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, lãnh đạo thị ủy Cửa Lò  đã thông báo một số tình hình KTXH trong năm 2015 như: tổng giá trị sản xuất toàn thị xã Cửa Lò đạt gần 5.500 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch tỉnh giao và tăng 11,1% so với năm 2014. Văn hóa xã hội thu được nhiều kết quả tốt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, 7/7 phường đã huy động hàng tỷ đồng của nhân dân đóng góp để xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các đồng chí lãnh đạo phường, bí thư, khối trưởng các khối.

Tiếp đó, Thị ủy Cửa Lò cũng đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo tỉnh, thị xã đã nghỉ hưu. Báo cáo kết quả thực hiện năn 2015, lãnh đạo Thị ủy vui mừng thông báo về những thành tựu mà năm qua TX Cửa Lò đã đạt được, nhất là tình hình thu, chi ngân sách của địa phương đạt kết quả vượt bậc.

1

gapmatkt2

gapmatkt3

Ngoài chia sẻ những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã đạt được, các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu còn đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng thị xã Cửa Lò phát triển hơn trong thời gian tới.

 

 

      Đàm Hiền