Cửa Lò: Đưa Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI vào cuộc sống

Đăng ngày 06/10/2014

Nhằm triển khai, đưa nghị quyết Trung ương 9 – Khóa XI thực sự đi vào cuộc sống, ngoài việc tổ chức học tập và quán triệt các nội dung của nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Thị ủy Cửa Lò còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xác định rõ nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với thuần phong mỹ tục, cốt cách văn hóa của người Việt Nam. Trong đó vấn đề văn hóa ứng xử, giao tiếp trong du lịch và xây dựng văn minh đô thị được đặt lên hàng đầu. Bởi thời gian qua, nhờ chú trọng văn hóa ứng xử nên phần đa du khách khi về với Cửa Lò đều cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người dân nơi đây. Và điều này đã góp phần thúc đẩy du lịch Cửa Lò ngày một phát triển. Một trong những địa phương thực hiện tốt vấn đề trên đó là phường Nghi Thu. Ông Phùng Trọng Nhân – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu cho biết: “Qua quán triệt ở thị xã thì chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số nội dung đó là đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trong đó có nội dung rất quan trọng liên quan đến văn hóa là nêu cao văn hóa giao tiếp, ứng xử phục vụ du lịch; Thứ 2 là tập trung thực hiện tốt quy chế làm việc, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc đi đầu trong thực hiện các phong trào ở địa phương”.

Ngoài tập trung nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch, Nghi Thu cũng như các địa phương khác ở Cửa Lò còn lồng ghép với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”. Đồng thời xóa bỏ các hủ tục lạc hậu nhất là trong việc cưới, việc tang, loại bỏ các hành vi không văn hóa như: vứt rác bừa bãi, làm tổn hại đến cảnh quan môi trường, tự ý nâng éo giá trong kinh doanh, làm mất an ninh trật tự, vi phạm Luật Giao thông…

Xây dựng nền văn hóa và con người mới phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.  Mặt khác, Cửa Lò còn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ từ thị xã tới cơ sở.

Việc thực hiện Nghị quyết được gắn với xây dựng chương trình hành động của đơn vị, địa phương theo hướng chất lượng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò cho biết thêm: “Ban thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất là tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị xứng tầm với thị xã Cửa Lò sau 20 năm hình thành và phát triển. Cùng với đó là xây dựng nếp sống văn hóa ứng xử thân thiện mến khách với du khách để làm sao Cửa Lò giữ được cái thương hiệu: Xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Hiện tại, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thị xã đang nêu cao quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IX, khóa XI. Bởi việc xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàndiện, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng Cửa Lò trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại trong tương lai gần.

         Hữu Lương- Tạ Nhật