Cửa Lò dự giao ban trực tuyến tổng kết nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách

Đăng ngày 10/01/2020

Chiều ngày 10/01, Sở Tài chính Tỉnh đã tổ chức phiên họp trực tuyến tổng kết nhiệm vụ quản lý, điều hành tài chính ngân sách huyện, thành, thị năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Sở tài chính chủ trì và điều hành hội nghị. Đồng chí Nguyễn Chí Nguyện – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã chủ trì tại điểm cầu Cửa Lò.

tt1

Năm 2019, ngành Tài chính Tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Thu ngân sách đạt 16.354 tỷ đồng, tăng 16, 2 % so với cùng kỳ năm 2018; 21/21 đơn vị huyện thu vượt dự toán ngân sách do Tỉnh giao. Tham mưu Tỉnh và trực tiếp ban hành các văn bản về quản lý ngân sách nhà nước; Thực hiện công khai thu chi ngân sách theo quy định. Công tác quản lý vốn đầu tư theo đúng văn bản hướng dẫn của TW; Công trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; Tổ chức quản lý, giám sát tài chính ; Thẩm tra dự án, công trình tồn đọng đúng quy trình; Đấu giá 12 cơ sở nhà đất; Kiểm tra công tác tài chính đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách và các doanh nghiệp. Ứng dụng phần mềm trong việc quản lý các văn bản. Niêm yết, công khai các văn bản và các thủ tục hành chính…..

tt

Hội nghị cũng tiến hành trao đổi một số nội dung liên quan tới công tác điều hành tài chính ngân sách địa phương và thông qua nhiệm vụ ngành tài chính năm 2020 trong đó tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước; Tham mưu các chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường quản lý thu chi ngân sách tại cơ sở; Phối hợp với kho bạc, các chủ đầu tư để giải ngân; Tăng cường công tác quản lý giá; Đẩy nhanh mua sắm tập trung theo các danh mục; Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Nguyễn Hương – Duy Quý