Cửa Lò:Doanh nghiệp ủng hộ gần 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo

Đăng ngày 25/03/2014

Ngay tại buổi phát động, gần 50 công ty, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã ủng hộ gần 200 triệu đồng. Tiêu biểu là trường Cao đẳng du lịch thương mại Nghệ an 40 triệu, Công ty TNHH Văn Minh, Công ty cổ phần TMDV Tiến Nhật, Công ty Thiên Phú mỗi đơn vị ủng hộ 30 triệu, Công ty TNHH Tân Xuân ủng hộ 20 triệu đồng…

Số tiền thu được, UBMTTQ Thị xã sẽ hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn ở Cửa Lò  xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất./.

Theo: Hữu Lương