Cửa Lò đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

Đăng ngày 26/03/2023

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao tại thị xã Cửa Lò ngày càng phát triển, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Sinh thời Bác Hồ đã từng dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Riêng tôi ngày nào cũng tập”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thể dục thể thao. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thị xã luôn được duy trì, củng cố và phát triển rộng rãi trong mọi đối tượng. Hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Các Câu lạc bộ thể thao được thành lập, mở rộng và hoạt động sôi nổi. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế thể thao từ thị xã tới cơ sở luôn được quan tâm củng cố, tăng cường từng bước đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Huy động các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa xây dựng, nâng cấp các sân chơi, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập, thi đấu thể dục thể thao tại các Nhà văn hóa khối để thu hút Nhân dân tham gia tập luyện.

Hoạt động luyện tập thể thao trong các trường học, các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển. Đặc biệt chú trọng thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mỗi người dân đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Số người tập luyện TDTT ngày càng tăng, chất lượng tập luyện được nâng lên. Một số phường có phong trào thể thao phát triển mạnh như: Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Thuỷ,… Đến cuối năm 2022, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn thị xã Cửa Lò đạt gần 45%, số gia đình thể thao đạt trên 36%.

Bên cạnh thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, nhiều giải đấu, hoạt động thể thao ở cơ sở được tổ chức trên toàn địa bàn thị xã nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, địa phương đã trở thành ngày hội thể thao, thu hút đông đảo nhân dân háo hức tham gia.

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thị xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng chục giải thi đấu thể thao cấp thị. Qua đó nhiều vận động viên có năng khiếu đã được phát hiện, tuyển chọn và trở thành lực lượng nòng cốt trong các đội tuyển của thị tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh giành được nhiều thành tích, góp phần đưa thể thao của Cửa Lò phát triển ổn định, vững mạnh.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng ở Cửa Lò đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Sự phát triển của các phong trào TDTT cũng góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Thời gian tới, để phong trào TDTT ngày càng phát triển rộng khắp, thị xã Cửa Lò tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Quan tâm chú trọng đầu tư phát triển thể dục, thể thao quần chúng với nhiều loại hình đa dạng, phong phú nhằm huy động nhân dân tham gia tập luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc của con người Cửa Lò, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Dương Tân