Cửa Lò: Đảng bộ phường Nghi Thu với quyết tâm xây dựng địa phương trở thành một Đô thị Văn minh(Phát sóng NTV:16/3/2020)

Đăng ngày 16/03/2020

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 được xem là sự kiện trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại Thị xã Cửa Lò, là một trong 3 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm nên Đảng bộ phường Nghi Thu  đã có sự chuẩn bị chu đáo để Đại hội diễn ra thành công và xem đây là dịp nhìn lại những thành tựu trong 5 năm qua, đề ra những giải pháp nhiệm vụ cho thời gian tới, để từ đó đoàn kết, quyết tâm xây dựng phường Nghi Thu trở thành một Đô thị Văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của thị xã Cửa Lò và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.