Cửa Lò đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thu hút khách du lịch (phát sóng NTV ngày 18/06/2019)

Đăng ngày 18/06/2019

Để thu hút được nguồn khách, thị xã cũng như các doanh nghiệp, cá nhân ở Cửa Lò đều phải dùng nhiều biện pháp để cạnh tranh trên thị trường du lịch. Chính nhờ tiến hành thường xuyên và đa dạng hóa hình thức  tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến du lịch nên lượng khách đến Cửa Lò năm sau luôn cao hơn năm trước.