Cửa Lò: “Cuộc cách mạng” thay áo mới cho bãi biển sẽ kết thúc trước thời hạn.

Đăng ngày 24/10/2022

Cuộc cách mạng thay áo mới cho bãi biển Cửa Lò đã đi đến giai đoạn cuối sắp kết thúc .02 phường Nghi Thu và Nghi Hương đã về đích trước thời hạn, và phường Thu Thủy cũng đã gần chạm đích rồi.
Hôm nay, ngày 24/10 đã có thêm 09 ky ốt được tháo dỡ xong hoàn toàn nâng tổng số ky ốt, bãi xe lên đến 212 ky ốt, bãi xe hoàn trả mặt bằng cho thị xã xong. Có 11 ky ốt đã chuyển đồ về để tiến hành tháo dỡ, Chỉ còn duy nhất 02 ky ốt (01; 68) là chưa chuyển đồ về .
1. Phường Thu Thủy:
– Đã tháo dỡ xong 84/97 ky ốt và 07/ 07 bãi xe .
– Ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 11 ốt.
– Ky ốt chưa chuyển đồ về: 02 ốt (01; 68).
2. Phường Nghi Thu: Tổng 56/56 ốt và 05/05 bãi xe đã tháo dỡ xong.
3. Phường Nghi Hương: Tổng 56/56 ốt và 04/04 bãi xe đã tháo dỡ xong.
.
Phòng Quản lý đô thị