Cửa Lò: Công điện tăng cường các giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm, ứng phó với thời tiết nắng nóng.

Đăng ngày 23/05/2023