Cửa Lò có 7 ca nhiễm mới trong 24 h qua

Đăng ngày 05/10/2021

Đến sáng nay: 05/10/2021, Cửa Lò đã có 64 người được điều trị khỏi bệnh; 45 người hiện đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, có 7 ca nhiễm mới trong 24 h qua, nâng tổng số người bị nhiễm covid 19 là người Cửa Lò lên 109 người


Nguồn:Tổng hợp từ BCĐ PC covid 19 Thị xã