Cửa Lò chỉ còn 02 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến tính đến 7h, ngày 28/9/2021.

Đăng ngày 28/09/2021