Cửa Lò chấn chỉnh hoạt động du lịch và dịch vụ công ích.

Đăng ngày 16/05/2022

Dưới sự chủ trì của đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, chiều ngày 16/5, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị nhằm rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động du lịch và dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; Các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phụ trách dịch vụ công ích đất đai và trật tự đô thị các phường.

Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2022, trong thời gian qua, các phòng, ban ngành, cơ quan, UBND các phường đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt nên hoạt động du lịch dần đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hiện nay hoạt động du lịch vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Vẫn còn tình trạng bán hàng rong, đặt bàn ghế lấn chiếm đường dạo bộ, trải bạt ăn uống trên khu vực lâm viên, sử dụng loa kéo để phục vụ khách; Một số đơn vị sự kiện, lữ hành tổ chức giao lưu văn hóa chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Một số cơ sở lưu trú vẫn còn tình trạng bắt ép khách ăn trong khách sạn…

Đối với dịch vụ công ích: Thị xã ban hành Bộ quy trình thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công theo các lĩnh vực quy định. 16 quy trình đã được thị xã triển khai thực hiện từ 18/4/2022. Mặc dầu mới được thực hiện nhưng Bộ quy trình cũng bộc lộ những hạn chế, đó là: Việc hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của cán bộ chuyên môn ở bộ phận một cửa ở các phường chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ dẫn đến hồ sơ phải trả lại do sai sót; Trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ bộ phận một cửa các phường còn hạn chế…

Những tình trạng được nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã có những kết luận cụ thể cho từng nội dung. Đối với hoạt động du lịch, đồng chí Chủ tịch yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường cần nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 676 ngày 11/5/2022 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch và kế hoạch năm du lịch trên địa bàn; Thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá Cửa Lò là điểm đến an toàn sau đại dịch, kích cầu du lịch để thu hút khách đến với biển Cửa Lò; Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT… Đối với dịch vụ bưu chính công ích: Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ một cửa trong việc kiểm tra, rà soát hồ sơ trước khi gửi về thị xã; Các phòng, ban chuyên môn thường xuyên tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của các phường trách tình trạng sai sót nhiều trong quá trình tiếp nhận hồ sơ; Tăng cường sự phối hợp gữa các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời đúng quy định./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh