Cửa Lò cần sử dụng nguồn nước máy thay cho nước ngầm.(Phát sóng NTV- ngày 10/9/2022)

Đăng ngày 12/09/2022