Cấm các tuyến đường ở Cửa Lò để phục vụ đêm khai trương du lịch 2023.

Đăng ngày 14/04/2023