Cửa Lò bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã năm 2022

Đăng ngày 27/07/2022

Sáng ngày 27/7/, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2022 tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập KVPT Thị xã.  Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chính ủy; Đại tá Nguyễn Công Trình – Phó Tham mưu trưởng,  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – PBT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã ; Các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Đảng ủy, BCH quân sự Cửa Lò và khung diễn tập KVPT Thị xã năm 2022.

 

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu Ban giúp việc, Khung diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò được tổ giáo viên bồi dưỡng diễn tập do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì quán triệt. Các nội dung chủ yếu của lớp bồi dưỡng đó là đặc điểm tác chiến của địch khi tiến công vào khu vực phòng thủ; các trạng thái quốc phòng và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong trạng thái quốc phòng. Đồng thời bồi dưỡng riêng một số nội dung cho các ngành. Cũng tại hội nghị, Thị xã tiếp tục quán triệt một số nội dung cho các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã, UBND các phường về công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã năm 2022.

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh