Cửa Lò: Bồi dưỡng chính trị cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo

Đăng ngày 22/08/2019

Ngày 22/8, Ban tuyên giáo thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với phòng Giáo dục đào tạo thị xã Cửa Lò tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo thị xã năm 2019. Về dự có các đ/c Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Phùng Đức Nhân – Trưởng phòng GDĐT thị xã.

nq44

Mở đầu là những thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, tỉnh và thị xã đặc biệt là tình hình biển đông được truyền đạt tới các học viên. Qua đây, cũng tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đào tạo thị xã cách tiếp nhận và phản bác những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

nq3

nq5

Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên được quán triệt nội dung chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận của BTV Thị ủy về nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT.

nq4

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo thị xã có bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhiều quyết tâm để cống hiến và sáng tạo mới góp phần vẻ vang vào sự nghiệp giáo dục của thị xã./.

Nguyễn Hương – Duy Quý