Cửa Lò: Ban chấp hành Đảng bộ thị xã họp phiên thường kỳ tháng 12

Đăng ngày 25/12/2023

Sáng ngày 25/12/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh , công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp, BCH Đảng bộ thị xã tập trung nghe, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác tài chính ngân sách Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; Nghe và cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kết quả khai thác quỹ đất năm 2023, kế hoạch đấu giá năm 2024, tiến độ các dự án trọng điểm, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023; kết quả thực hiện các dự án được thuê đất trên địa bàn thị xã; Nghe và cho ý kiến kết quả triển khai, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021-2025 và Nghe kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Thị ủy năm 2023.

Năm 2023 được xem là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố như; tình hình chung của thế giới như xung đột vũ trang, thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn lực để đầu tư phát triển của thị xã gặp nhiều khó khăn.. Tuy nhiên, nhờ những chính sách thiết thực, quyết liệt, linh hoạt đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, phù hợp với  thực tiễn cũng như tận dụng những lợi thế có sẵn của địa phương nên trong năm 2023 thị xã Cửa Lò đã có 23/27 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt, tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.628 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2022; Tổng lượng khai thác thủy hải sản đạt 19.060 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2022. Ngành du lịch phát triển thắng lợi, tổng doanh thu du lịch đạt 3.562 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2022; Sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng; quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề, đánh giá, phân hạng 08 sản phẩm OCOP; Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa để xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ khối văn hóa năm 2023 đạt 94,8%, gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 87,8%; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa để xây dựng đô thị văn minh; Tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm, quan tâm chỉnh trang đô thị; Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chăm lo; Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện theo đúng kế hoạch. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Trong năm kết nạp được 52 đảng viên mới; thành lập được 01 chi bộ Đảng trực thuộc Thị ủy..

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ như: có 04 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện chủ trương “5 không” trong hoạt động du lịch có mặt chưa tốt; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế..

Trên cơ sở báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và những ý kiến, kiến nghị từ các đại biểu tham dự, đồng chí Bí thư Thị Ủy Phạm Thị Hồng Toan mong muốn trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị thị xã cùng vào cuộc, tiếp tục khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế có sẵn, quan tâm khai thác triệt để cơ chế đặc thù của tỉnh dành cho Cửa Lò để từ đó có những giải pháp phát triển phù hợp trong phát triển kinh tế, xã hội; Tập trung chỉnh trang đô thị, xây mới các điểm Checkin, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong kinh doanh, lao động, sản xuất; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Chú trọng công tác tổ chức, kết nạp đảng viên mới; Quan tâm cải cách hành chính; Chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác phòng chống pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.. đảm bảo cho người dân được đón một cái tết vui tươi, an toàn.

Về nội dung nghe và cho ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kết quả khai thác quỹ đất năm 2023, kế hoạch đấu giá năm 2024, tiến độ các dự án trọng điểm, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023, kết quả thực hiện các dự án được thuê đất trên địa bàn thị xã từ các ban, ngành liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, khai thác, sử dụng quỹ đất có hiệu quả; đối với quỹ đất nằm trong diện sai quy hoạch cần có lộ trình điều chỉnh hợp lý để tránh ảnh hưởng tới cá nhân, tập thể liên quan. Các ban ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; cân đối nguồn kinh phí và ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án dân sinh trên địa bàn thị xã…

Trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021-2025 từ đại diện Phòng VHTT thị xã cũng như ý kiến thảo luận từ các đại biểu, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, đây là một trong những vấn đề mang tính chất “sống còn” cho sự phát triển du lịch của thị xã. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các phòng, ban liên quan, các phường phải khẩn trương rà soát các cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là các cơ sở xuống cấp, không đảm bảo cho hoạt động phục vụ khách, cần phải áp dụng các biện pháp quyết liệt như thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi bảng hiệu, tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ du lịch nói chung và mỹ quan đô thị nói riêng..

Trong khuôn khổ của chương trình làm việc, BCH Đảng bộ thị xã cũng đã dành thời gian để nghe kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ trong năm 2023./.

                                                                      Phan Thành- Duy Quý