Cửa Lò: 706 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đăng ngày 07/06/2016

Trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 2 hội đồng thi, gồm Hội đồng thi trường THPT Cửa Lò  và Hội đồng thi trường THPT Cửa Lò 2. Trong đó, tại Hội đồng thi trường THPT Cửa Lò có 417 thí sinh tham gia dự thi, chỉ tiêu tuyển đầu vào là 360 học sinh.

thi

Tại hội đồng thi trường THPT Cửa Lò 2 có 289 thí sinh tham dự thi, chỉ tiêu tuyển đầu vào là 240 học sinh. Theo báo cáo của 2 hội đồng thi, số lượng thí sinh tham dự  kỳ thi đều đảm bảo đúng số lượng đã đăng ký ban đầu. Trong đó có cả những thí sinh ở các xã lân cận thuộc huyện Nghi Lộc.

thi1

thi2

thi3

Ngày thi đầu tiên với 2 môn: Văn và ngoại ngữ, tại 2 hội đồng thi 100% thí sinh đều tham gia đầy đủ. Công tác phục vụ và bảo vệ an ninh trật tự cho kỳ thi cũng được đảm bảo.

thi4

thi5

thi6

thi7

thi8

thi9

Nhóm PV thực hiện