Cử tri khối 8-9, Nghi Tân tiếp xúc với người ứng cử Đại biểu HĐND 2 cấp

Đăng ngày 18/05/2016

Ntank83

NTank8

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 khối đã được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu  HĐND TX và HĐND phườngnhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, các ứng cử viên cũng hứa trước cử tri nếu trúng cử Đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường  nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ gần gũi với nhân dân, kịp thời nắm bát tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của cử tri đến HĐND thị xã và HĐND phường.

Ntank82

Ntank8 1

Cử tri của khối 8,9 đã trình bày kiến nghị của mình và những vấn đề còn tồn tại với mong muốn các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu HĐND phải tập trung giải quyết như: Cần quan tâm gần gũi để hiểu và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và nước sạch; các cử tri cũng có ý kiến đề xuất về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp sai thẩm quyền; giải quyết đường điện đã xuống cấp đi qua khu vực của nhà dân đồng thời mong muốn các đại biểu quan tâm hơn nữa các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

    Trước những ý kiến của cử tri, các ứng cử viên Đại biểu HĐND TX và HĐND phường nhiệm kỳ 2016- 2021 đã ghi nhận và hứa sẽ bổ sung và thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong chương trình hành động nếu trúng cử Đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngọc Ánh