Cửa Lò quyết tâm đạt kết quả cao trong năm học mới (phát sóng NTV ngày 10/09/2019)

Đăng ngày 10/09/2019

Kết thúc năm học vừa qua ngành giáo dục đào tạo thị xã Cửa Lò xếp loại xuất sắc, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Phát huy thành tích đã đạt được, ngành giáo dục đào tạo thị xã hiện đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm học mới 2019 – 2020 nhằm đưa công tác giáo dục đào tạo Cửa Lò ngày càng phát triển.