Công văn về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID 19

Đăng ngày 13/04/2020

Link dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn/